PRIVACY POLICY

Privasi Anda

Kami menghormati privasi maklumat peribadi anda dan kami berusaha untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi anda yang diberikan oleh anda. Objektif mengumpul data peribadi anda adalah untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan, tujuan pemasaran masa hadapan dan untuk menambah baik perkhidmatan kami kepada anda. Hanya pekerja kami yang diberi kuasa mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda. Kami tidak akan mendedahkan maklumat tentang pelanggan kami kepada pihak ketiga kecuali apabila ia adalah sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda , mengatur agar produk dihantar kepada anda, menjalankan pemeriksaan kredit dan keselamatan lain dan untuk tujuan penyelidikan dan pemprofilan pelanggan atau di mana kami mempunyai kebenaran nyata anda untuk berbuat demikian. Kami juga mungkin dikehendaki mendedahkan maklumat tersebut kepada pengawal selia, peguam, juruaudit, syarikat lain dalam kumpulan yang sama, penyediaan perkhidmatan pihak ketiga dan agensi pemasaran yang dilantik.

Persetujuan Anda

Kami tidak akan menjual nama, alamat, alamat e-mel, maklumat kad kredit atau maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga (tidak termasuk rakan kongsi yang anda mungkin telah pautkan ke tapak kami) tanpa kebenaran anda.

Komunikasi & Pemasaran

Jika anda telah membuat pembelian dari kedai kami, kami mungkin sekali-sekala mengemas kini anda tentang produk terkini, berita dan tawaran istimewa kami melalui e-mel, pos & telefon. Anda juga akan diberi peluang untuk menerima komunikasi sedemikian daripada kami dan pihak ketiga terpilih apabila anda menjadi ahli NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD.

Semua ahli NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD mempunyai pilihan untuk menarik diri daripada menerima komunikasi pemasaran daripada kami dan/atau pihak ketiga terpilih. Jika anda tidak mahu terus menerima pemasaran daripada kami dan/atau pihak ketiga yang terpilih, anda harus memilih keluar dengan melawati ‘Butiran Anda’ dalam ‘Akaun Anda’ di laman web NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD. Anda boleh mengakses ‘Akaun Anda’ sebaik sahaja anda mendaftar dan log masuk. Atau klik pada pautan ‘nyahlanggan’ dalam mana-mana komunikasi e-mel yang mungkin kami hantar kepada anda.

Statistik Tapak

Kami mungkin mendedahkan agregat, statistik tanpa nama tentang bilangan pelawat ke Laman Web ini atau bilangan pembelian yang dibuat seperti yang dikehendaki oleh pelabur kami. Kami menggunakan syarikat pengukuran dan penyelidikan bebas untuk mengumpul data mengenai pelawat ke Laman Web ini bagi pihak kami menggunakan kuki dan kod yang dibenamkan dalam tapak. Kedua-dua kuki dan kod terbenam memberikan maklumat statistik tentang lawatan ke halaman di tapak, tempoh paparan halaman individu, laluan yang diambil oleh pelawat melalui tapak, data pada tetapan skrin pelawat dan maklumat am lain. NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD menggunakan dan menyimpan jenis maklumat ini, seperti yang diperoleh daripada kuki lain yang digunakan di tapak, untuk membantunya menambah baik perkhidmatan kepada penggunanya. Maklumat lanjut mengenai cara maklumat ini diperoleh dan digunakan boleh didapati dengan menghubungi kami.

Menyemak Butiran Anda

Jika anda ingin mengesahkan butiran yang telah anda serahkan kepada NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi kami melalui alamat e-mel atau alamat yang diberikan di bawah. Prosedur keselamatan kami bermakna kami mungkin meminta bukti identiti sebelum kami mendedahkan maklumat. Bukti identiti ini akan berbentuk alamat e-mel dan kata laluan anda yang diserahkan semasa pendaftaran. Oleh itu, anda mesti menyimpan maklumat ini dengan selamat kerana anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang kami ambil sebagai tindak balas kepada permintaan daripada seseorang yang menggunakan e-mel dan kata laluan anda. Kami amat mengesyorkan agar anda tidak menggunakan fungsi ingatan kata laluan penyemak imbas kerana ia akan membenarkan orang lain menggunakan terminal anda untuk mengakses maklumat peribadi anda.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau maklum balas tentang kenyataan ini, atau jika anda ingin kami berhenti memproses maklumat anda, sila jangan teragak-agak untuk menghubungi Customer Service NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD.